Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)- Beter BV - Voorkom medische klachten!
Het Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)

Beter B.V. is gericht op het voorkomen van medische klachten bij werknemers. Dit gebeurt door middel van een Preventief Medisch Onderzoek, voorheen PAGO genoemd, dat op de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Het team van Beter B.V. bestaat uit een fysiotherapeut, doktersassistente en een diëtiste, met op afroep een (bedrijfs)arts. Deze diensten kunnen door de zorgverleners afzonderlijk worden verleend. Het doel is om reguliere gezondheidszorg te integreren in bedrijfsgezondheidszorg.

Een volledig gezondheidsbeleid gericht op preventie kan door ons verzorgd worden. Een juist zelfbeeld met gegevens over interne gezondheid, fysieke en mentale gesteldheid bestaande uit:

- Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)
- Fysiek Arbeidsgerelateerde Belastbaarheidstesten
- Mentaal assessment

Preventief Medisch Onderzoek (P.M.O.)

Naar aanleiding van het P.M.O wordt informatie verkregen over verschillende interne ziekten zoals diabetes (suikerziekte). Daarnaast wordt er een risicoprofiel gemaakt voor het krijgen van hart- en vaatziekten (cardio vasculair risicoprofiel). Bij klachten of een te hoog risicoprofiel wordt een E.C.G. in rust gemaakt (hartfilmpje).

Dit onderzoek is mogelijk zowel digitaal als op papier. De uitslag kan één jaar lang worden gevolgd en een rapport over de bevindingen met adviezen wordt verstrekt. Direct na afloop van het onderzoek worden de resultaten van bovenstaande testen besproken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de bedrijfslocatie of in de directe nabijheid daarvan.

Fysiek Arbeidsgerelateerde Belastbaarheidstesten (Fysiek Assessment)

Individueel en specifiek gericht op de uit te voeren arbeidshouding en -beweging.

Keuzes uit deze testen zijn mogelijk en op maat te realiseren.
 

Lees meer...